Prawo, informacje
Serwisy prawne - aktualne przepisy prawa. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD).


Polecamy serwisy zawierające zbiory przepisów prawnych i definicji dotyczących rynku pracy:

Jako przydatne podczas poszukiwania pracy oraz przygotowywania własnej oferty pracy mogą okazać się ogólnie stosowane klasyfikacje. Należą do nich m. in.:

Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.