List motywacyjny
Praktyczne rady przy pisaniu listu motywacyjnego.


List motywacyjny należy dołączyć do CV. Reklamuje on w pewien sposób Curriculum Vitae.
Zadaniem listu motywacyjnego jest uzasadnienie, dlaczego ubiegasz sie właśnie o tę a nie o inną pracę oraz udowodnienie, że jesteś najlepszą kandydatką/em na dane stanowisko.
List motywacyjny podobnie jak i CV powinien być krótki, zmierzajacy do określonego celu.
Nie należy powtarzać w nim informacji, które zostały zamieszczone w Curriculum Vitae.
List motywacyjny daje pewną swobodę wyrażania myśli, a także podkreślenia własnej indywidualności.
Należy zrobić to w taki sposób aby przekonać do siebie czytającego.

Budowa listu motywacyjnego:

  1. twoje dane personalne (imię, nazwisko, adres, telefon)
    Informacje te niezbędne są aby rekrutujący mógł się z tobą skontaktować
  2. data i miejsce
  3. dane adresata (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, nazwę i adres firmy)
  4. numer referencyjny
  5. zwrot grzecznościowy (Szanowna Pani lub Szanowny Panie)
  6. przyczyna napisania listu (tutaj wyjaśnij dlaczego starasz się o pracę w danej firmie)
  7. podpis (odręczny).Przykładowy wzór listu motywacyjnego
2003-11-24 11:08:29(21 KB)Więcej...

Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.