Szkolenia,testy
Oferty, lista szkoleń, bezpłatne kursy.


Poszukujący pracę bardzo często stają przed problemem uzupełnienia posiadanej wiedzy lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Wszyscy zazwyczaj potrafią rozpoznać przydatne dla siebie szkolenia organizowane w formie tradycyjnych zajęć seminaryjnych.
W dzisiejszym świecie zmierzającym do budowy tzw. społeczeństwa informacyjnego zasadne jest zwrócenie państwa uwagi na nową, bardzo nowoczesną formę nauki, korzystającą z Internetu oraz elektronicznego zapisu treści dydaktycznej.

E-learning określany również mianem szkolenia elektronicznego, jest nową metodą nauczania i prowadzenia szkoleń, umożliwiającą naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Udostępniając i wykorzystując szerokie zasoby materiałów edukacyjnych, e-learning sięga do nowych i wydajnych technologii przekazu oraz pozwala na istotną redukcję kosztów szkolenia.
Szkolenia realizowane metodami e-learning nie należy traktować jako alternatywną formę szkolenia dla tradycyjnych seminariów i nauki przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Praktyka pokazuje, że w dziedzinie szkoleń zawodowych i korporacyjnych doskonałe efekty uzyskujemy poprzez połączenie nowych i tradycyjnych metod nauczania.
Wiele uczelni, instytucji publicznych oraz firm popularyzuje zdobywanie wiedzy poprzez internetowe formy e-learning. Wskazujemy jako przykład: www.kursy.finn.pl


Plan szkolenia bezrobotnych na I półrocze 2004r.


1. Kierowca wózków jezdniowych, akumulatorowych i spalinowych. Szkolenie planowane jest na 15 osób w miesiącu styczniu. 

2. Sporzedawca - kasa fiskalna, fakturowanie, program komputerowy. Szkolenie planowane jest na 15 osób w miesiącu lutym.

3. ABC prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków. Szkolenie planowane jest na 10-15 osób w miesiącu marcu. 

4. Prawo jazdy kat. C+E. Szkolenie planowane jest na 10-15 osób w miesiącu kwietniu.  

5. Księgowość, obsługa programów do księgowania w komputerze. Szkolenie planowane jest na 10-15 osób w miesiącu maju.

6. Pilarz- drwal. Szkolenie planowane jest na 10-15 osób w miesiącu czerwcu.


Szkolenia przeprowadzane będą przez:

 Powiatowy Urząd Pracy

ul. Staszica 1c

67-100 Nowa Sól


Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.