Strona główna
Pierwsza Praca
Szukaj:
022763


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów, zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej.

Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" zainicjowany został przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej.
Podstawowym celem programu jest niedopuszczenie do tego, aby studenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Dlatego też konieczne jest zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego m.in. poprzez pobudzanie aktywności zawodowej, a także uruchamianie mechanizmów rozwoju form pomocy tej grupie bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.
Szczególnie dotkliwy staje się problem bezrobocia dla absolwentów różnego typu szkół, którzy legitymują się często kwalifikacjami niestety nie spełniającymi aktualnych potrzeb rynku.
Bardzo istotnym czynnikiem utrudniającym absolwentom start w dorosłe życie zawodowe może być ograniczony dostęp do różnych, nowoczesnych technologii przekazu informacji.
Inicjatywą wspierającą dążenia absolwentów szkół na rzecz podjęcia pracy a co za tym idzie podnoszenia poziomu zdobytych kwalifikacji mogą stać się Gminne Centra Informacji, które ukierunkowane są na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych form przekazu informacji.
Dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz znaczne koszty pełnego wykorzystania to główne ograniczenie osób bezrobotnych w korzystaniu z nowych możliwości.
Utworzenie więc Gminnych Centrów Informacji jako wyspecjalizowanych placówek wyposażonych w stanowiska komputerowe byłoby ułatwieniem na rzecz lokalnych społeczności w poszukiwaniu pracy.
Bowiem Centra takie dysponowały by informacjami o ofertach pracy, o możliwościach podjęcia szkoleń i instytucjach szkolących, o warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej jak również podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy, praw oraz obowiązku bezrobotnego, integracji europejskiej, adresami urzędów pracy i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym jak i poszukujacym pracy. 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.