Strona główna
Lokalizacja, mapa
Szukaj:
015163


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Położenie geograficzne, mapa.

POŁOŻENIE W REGIONIE

Gmina miejsko-wiejska Nowe Miasteczko położone jest w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego w powiecie nowosolskim.

Sąsiaduje:
 • od wschodu z gminą miejsko-wiejską Bytom Odrzański,
 • od północy z gminą wiejską Nowa Sól,
 • na południu z gminą wiejską Niegosławice i miejsko-wiejską Szprotawa,
 • od północnego-zachodu z gminą miejsko-wiejską Kożuchów.


Gmina Nowe Miasteczko jest gminą o statusie miejsko-wiejskim, jedną z 23 takich gmin w województwie lubuskim. Odległości siedziby gminy, miasta Nowe Miasteczko wynoszą od:
 • stolic województwa:
  Gorzowa Wlkp. - ok. 145 km, Zielonej Góry - ok. 38 km,
 • od ośrodka ponadwojewódzkiego:
  Poznania - ok. 166 km, Wroclawia - ok. 140 km,
 • od przejść granicznych w:
  Łęknicy - ok. 86 km - przez Szprotawę, Olszynie - ok. 92 km - przez Szprotawę, Przewozie - ok. 80 km - przez Szprotawę,

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 3 Szczecin-Gorzów Wlkp.-Zielona Góra-Lubawka (projektowana autostrada A-3).

POŁOŻENIE W EUROREGIONIE SPREWA-NYSA-BÓBR.

Gmina Nowe Miasteczko należy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr powstał na podstawie umowy z dnia 21 września 1993r., której podpisanie odbyło się w Gubinie. Umowa reguluje szeroko rozumianą współpracę partnerów po obu stronach polsko-niemieckiej granicy.

Euroregion położony jest po obu stronach 50-cio kilometrowego odcinka środkowej granicy polsko-niemieckiej i obejmuje obszar ok. 40 km w kierunku zachodnim od granicy oraz ok. 80 km w kierunku wschodnim.

Członkowstwo Gminy w Euroregionie ma wpływ na jej rozwój, i zapewne ulegnie zwiększeniu z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i przyjęcia obowiązujących w niej reguł, dotyczących zakresu swobody przepływu ludzi, towarow, kapitału i usług.

Funkcjonowanie Euroregionu w dziedzinach gospodarczej, społecznej i kulturalnej oparte jest na współpracy polsko-niemieckiej. Istotą członkowstwa w Euroregionie są suwerenne decyzje organow samorządowych.

Nadrzędnym celem Euroregionu zgodnie z podpisaną umową jest wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych państw. Dzialalność Euroregionu zmierza do wyeliminowania istniejących przeszkód takich jak:
 • codzienne problemy graniczne,
 • problemy różnic kulturowych,
 • problemy ochrony środowiska i krajobrazu wynikające z przestrzennego zagospodarowania regionu,
 • problemy gospodarczej współpracy transgranicznej, w tym transfer nowych technologii oraz obustronna wymiana doświadczeń.
 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.