Strona główna
ABC pracodawcy
Szukaj:
013416


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Co to jest pośrednictwo pracy, zasady na jakich się opiera.

POŚREDNICTWO PRACY 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, natomiast pracodawcom - w znalezieniu odpowiednich pracowników.


Pośrednictwo pracy prowadzą powiatowe urzędy pracy. Jest ono wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

  • dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy;
  • równości – oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do organizacji politycznych, społecznych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności;
  • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukującym pracy.
 
Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy, właściwe dla siedziby pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, ani ze względu na przynależność związkową. 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.