Strona główna
ABC absolwenta
Szukaj:
014300


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Status absolwenta.

ABC absolwenta
 
Jest to bezrobotny w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest:
 
  1. absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
  2. absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
  3. absolwentem szkoły, o której mowa w lit.a) do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony,
  4. absolwentem co najmniej 12 – miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
  5. absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony,
  6. absolwentem szkoły specjalnej,
  7. niepełnosprawnym, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.