Strona główna
Poradnik
Szukaj:
018156


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Porady dla poszukujacych pracy, wzory CV oraz innych pism, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jesteś bezrobotny? Szukasz pracy? Zrób pierwszy krok

Złóż dokumenty do urzędu pracy
Aby zarejestrować się jako bezrobotny, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowód osobisty (osoby niepełnoletnie - tymczasowy dowód osobsty lub legitymację szkolną),
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • legitymację ubezpieczeniową,
 • świadectwa pracy (wszystkie),
 • wypełnioną kartę rejestracji, którą otrzymasz w urzędzie,
 • osoby niepełnosprawne powinny przedłożyć orzeczenie komisji lekarskiej o stopniu niepełnosprawności

Status bezrobotnego - kto może go uzyskać?
Ustawa o zatrudnieniu definiuje bezrobotnego jako osobę, która:
 • nie jest nigdzie zatrudniona,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie pobiera żadnych zasiłków,
 • nie uczy się w szkole dziennej,
 • jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy,
 • jest pełnoletnia (za wyjatkiem młodocianych absolwentów),
 • nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • nie posiada praw do emerytury ani do renty inwalidzkiej

Prawo do zasiłku - komu przysługuje?
Bezrobotny może otrzymać zasiłek za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dniu od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
 • nie ma dla niego żadnej propozycji zatrudnienia,
 • w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracował co najmniej 365 dni,
 • osiągnął przynajmniej minimalne wynagrodzenie,
 • podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • opłacał składke na Fundusz Pracy

Zasiłek pobiera się przez 6 miesięcy. Bezrobotny może stracić prawo do zasiłku, jeśli:
 • podejmie pracę (również na umowę - zlecenie),
 • odrzuci trzy propozycje zatrudnienia z urzędu,
 • w terminie nie dostarczy oświadczenia o dochodach (oświadczenie takie należy składać w urzędzie co miesiąc)
 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.